دسته بندی مقلدین (آیت الله) سید صادق شیرازی
۰۹ آبان ۹۳ ، ۱۴:۰۶
۷۷ نظر اشتراک گذاری

دسته بندی مقلدین (آیت الله) سید صادق شیرازی

مقالات و استنادات برای پاسخگویی درست به شبهاتی که شیرازی ها مطرح می کنند ابتدا باید در وهله ی اول اعتقادات شخصی منتشر شده از سید صادق شیرازی و سپس اطرافیان نزدیک و در وهله ی دوم بازتاب این عقاید را در جمع مقلدین و طرفداران شیرازی ها بررسی نمود.
در این پست بر آنیم تا مقلدین آیت الله صادق شیرازی را در چند دسته بندی از یک دیگر تفکیک نماییم.

۱- دسته بندی اول(مقلدین ایرانی و غیر ایرانی)
در این دسته بندی می توان مقلدین شیرازی را از لحاظ نژادی و ملیتی باز شناخت.
عموم مقلدین صادق شیرازی را در ایران، اتباع کشورهای عراق و افغانستان  تشکیل می دهند و این دو دلیل عمده دارد:
اول می توان به جایگاه شیرازی ها بعنوان علمای نجف و سالها زندگی این خاندان در شهرهایی مثل کربلا اشاره نمود.
اکثر مهاجرین عراقیِ شیعه مذهب ،پس از اخراج از عراق بوسیله ی رژیم صدام به ایران آمده و عمده مقلدین ایشان را تشکیل دادند.امروزه بخش عظیمی از شیعیان عراق در ایران دارای تابعیت رسمی هستند و به سختی می توان آنان را تشخیص داد.

دوم می توان به محبوبیت سید محمد شیرازی در بین شیعیان افغانستان پرداخت.شیعیان افغانستان که سهم بیشترین مهاجرین جنگی را در ایران به خود اختصاص داده اند نسبت به مهاجرین عراقی که از سطح سواد و فرهنگ دینی بالاتری برخوردار بودند وضعیت دشوارتری داشتند. در این میان سید محمد شیرازی به عنوان یکی از مراجع وقت در ایران با توجه خاص به این قشر آسیب پذیر و پرداختن به مشکلات آنها و نیز ارتباط نزدیک با علمای مهاجرین افغانستانی جایگاه ویژه ای را در میان شیعیان داخل و خارج این کشور پیدا کرد.
پس از رحلت آیت الله سید محمد شیرازی و اداره ی بیت ایشان توسط سید صادق شیرازی این جایگاه و ارتباط با مهاجرین افغانستانی همچنان باقی است.
تصاویری از آیت الله سید محمد شیرازی برادر بزرگتر صادق شیرازی


اکثر علمای بیت شیرازی را روحانیون عراق و افغانستان تشکیل می دهند


برپایی مجالس مذهبی در بیت شیرازی و حضور مهاجرین عراقی و افغانستانی

البته مقلدین ایرانی تبار سید صادق شیرازی نیز کم نیستند بویژه با فعالیت شدید طرفداران ایشان و نیز برپایی پایگاههای متعدد در میان جوانان ایرانی در سالهای اخیر بر تعداد آنها افزوده شده است.دیگر مقلدین شیرازی ها نیز در کشورهای اروپایی و استرالیا زندگی می کنند که آنها نیز از طریق فعالیت روحانیون طرفدار شیرازی ها مستقر در این کشورها و بخصوص از طریق شبکه های ماهواره ای به تقلید شیرازی درآمده اند.
شیعیان شبه قاره ی هند و پاکستان و نیز کشورهای آذری زبان به ندرت مقلد وی هستند.

۲- دسته بندی دوم(مقلدین باقیمانده از تقلید سید محمد شیرازی و مقلدین جدید)
در یک دسته بندی دیگر می توان مقلدین سید صادق شیرازی را به دو بخش مقلدینی که پس از رحلت سید محمد شیرازی در سال۱۳۸۰به او رجوع کردند و مقلدینی که توسط دیگر مقلدین صادق شیرازی به تقلید او در آمده اند تقسیم نمود.
حضرت آیت الله سید محمد شیرازی از نظر فهقی و حتی سیاسی عالم وارسته ای بود چنانکه با نگارش هزار و پانصد جلد کتاب در مباحث دینی و اجتماعی از سوی کانون نویسنگان عرب زبان به (سلطان المؤلفین) شهرت یافت.او جایگاه اخلاقی و عرفانی یک مرجع تقلید را نیز دارا بود و با ارتباط نزدیک با توده ی مقلدینش،افراد زیادی شیفته ی او بودند.پس از رحلت او در سال هشتاد اطرافیان و علمای نزدیک به بیت شیرازی هیچ فردی را برای اداره ی آن بیت و نیز بدست گرفتن مرجعیت سید محمد شیرازی بهتر از برادرش سید صادق شیرازی نیافتند و از میان همان علماء بود که زمینه ی تآیید وی از سوی برخی بزرگان ایجاد شد.
تصویری از سید محمد شیرازی در کنار برادرش سید صادق

در میان مقلدینی که از تقلید سید محمد به تقلید سید صادق شیرازی در آمدند می توان به توده ی عوام توجه بیشتری داشت چرا که علی رغم اینکه شرط شناخت مرجع تقلید جزو شرایط انتخاب مرجع می باشد عوام توجه خاصی به این موضوع ندارند فلذا می توانند با نگرشی باز و بدون جبهه گیری به حقایق پیرامون فرقه ی شیرازی ها گوش دهند.

۳- دسته بندی سوم(افراد مسن و جوانان)
در ادامه ی دسته بندی قبل می توان مقلدین باقیمانده از مرجعیت سید محمد شیرازی را افرادی مسن و مقلدین جذب شده به بیت سید صادق را افرادی جوان و کم سن و سال فرض کرد.
این دسته بندی بر مبنای سن و سال خیلی مهم و حیاتی است چرا که جوانان با روحیه ی پرانرژی و هیجانی که در خود دارند اولا راحت تر جذب ظواهر افراطی فرقه ی شیرازی می شوند و ثانیا بیش از افراد مسن تحت تأثیر دیدارهای خصوصی و یا عمومی با سید صادق و سخنرانی های او که بیشتر روی مخاطب جوان تمرکز دارد قرار می گیرند.

خصوصیت دیگری که قشر جوان از مقلدین شیرازی دارند این است که مقید به شرکت در جلسات و هیئتهای مذهبی هستند و این به زبان ساده یعنی اینکه بچه هیئتی ها بیش از دیگران به فرقه ی شیرازی تمایل دارند.
دلیل این تمایل را در ادامه بررسی خواهیم کرد!

تصاویری از دیدارهای خصوصی شیرازی با جوانان هیئتی

جوانان مذهبی از علمایی که به هیئات عزاداری توجه می کنند بیش از دیگران حرف شنوی دارند

4- دسته بندی چهارم(بچه هیئتی ها و طلاب جوان)
جوانان هیئتی در دسته بندی قبلی از مقلدینی شمرده شدند که بر حسب مقتضای سنی مستقیما به تقلید از سید صادق شیرازی روی آورده و جزو باقیمانده ی مقلدین سید محمد شیرازی نیستند.
سه دلیل مهم در چرایی اینکه بیشترین جذب مقلد از سوی شیرازی ها از میان هیئات مذهبی بوده است عبارتند از:

الف) اهمیت مجالس عزاداری در ترویج عقاید
شیعه از قرنهای اولیه تا کنون همواره به برپایی مجالس عزداری برای سیدالشهداء علیه السلام و دیگر اهل بیت (ع) تشویق شده است چنانکه فضیلتها و ثوابهایی که در برپایی و شرکت در این مجالس برشمرده اند انسان را متحیر می سازد.راز این همه توجه و تأکید بر مجالس عزاداری کوچک و بزرگ و البته مداوم را می توان در تاریخ شیعه و اثری که این مجالس داشته است جستجو کرد. همه ی مجالس عزاداری بلااستثنا از یک سخنران که طبیعتا باید روحانی باشد و عده ای مستمع که برای حضور در مجالس انگیزه ی کافی داشته باشند تشکیل می شود.
بستر تشکیل جلسات عزاداری یعنی حضور مستمعین که باانگیزه ای معنوی و کسب اجر و ثواب بی شمار گرد هم می آیند زمینه ی پیدایش سخنرانها را نیز بوجود می آورد.
این سخنران روحانی یا همان منبری با در اختیار داشتن یک تریبون همیشگی و یک طرفه به بهترین شکل ممکن می تواند گرایش هایی که در نظر دارد را بصورت تدریجی به مخاطبین خود یا همان پای منبری ها القاء نماید که البته باید گرایش های شیعی و حول معارف حقیقی اهل بیت علیهم السلام باشد و این مستلزم سواد و احاطه ی کافی به معارف شیعی است.

همین خاصیت باعث شد در دوران هایی که شیعیان در خفقان و تحت سلطه ی حکومت های غیرشیعی بودند همواره از منبرها بعنوان بهترین تشکیلات زیرزمینی برای اشاعه ی عقاید انقلابی شیعی در میان مردم  استفاده شود.
هم اکنون نیز منبر ها با حفظ خاصییت دیرین خود، یا محل و مجرای مناسبی برای روشنگری مسائل سیاسی و اجتماعی است و یا در مقابل، بهترین و مخفی ترین راه برای ایجاد گرایش های فرقه ای در جوانان مذهبی!


ب) توجه شیرازی به حساسیت هیئتی ها در مورد شعائر حسینی

آیت الله سید صادق شیرازی به گرفتن موضع حمایتی  نسبت به شعائر حسینی معروف است چنانکه مقلدینش او را با لقب «بزرگ احیاگر شعائر حسینی» یاد می کنند.

این لقب بیشتر به خاطر حمایتهای صریح او از هر چیزی است که به هر طریق از نظر عرف شعائر حسینی محسوب شود.از شیوه های قدیم و جدید عزاداری گرفته تا نمادها و رسومات عجیب و قریبی که هر لحظه توسط عوام به آنها افزوده می گردد.
ایشان بارها و بارها از وجود شیاطینی که در روز عاشورا عهد بسته اند شعائر حسینی را نابود کنند صحبت به میان آورده و از طرفی با تهییج عواطف مقلدینش، آنها را به برخورد با کمرنگ کنندگان شعائر حسینی که پیشتر گفتیم در رأس آنها شیاطین حضور دارند وا می دارد.


این جبهه بندی باعث می شود جوانان هیئتی که شیفته ی  چهره هایی سخت متمایل به شعائر و انواع عزاداری هستند، به جمع مقلدین یا طرفداران وی درآیند.

ج)صدور فتوا و بیان احکام بگونه ای که باب میل هیئتی ها باشد

یکی دیگر از دلایل جذب جوانان هیئتی به بیت سید صادق شیرازی صدور فتواهای مربوط به احکام عزاداری و یا شعائر حسینی است به گونه ای که قریب به اتفاق فتواهای ایشان بیش از فتوای مراجع دیگر باب میل هیئتی هاست.

تأیید فوری هر شعیره ای که به تازگی و از کانالهای گوناگون به جمع شعائر می پیوندند و یا تأکید فراوان به حفظ موضوعیت و ماهیت شعائری که بسیاری از علمای حاضر بر طبق شرایط کنونی تحریم نموده اند از جمله محورهای ثابت ایشان در خصوص احکام عزاداری است.

آنجا که مراجع نسبت به عملی در خصوص عزاداری حکم به جواز می دهند سید صادق شیرازی بدون هیچ اضافاتی حکم به استحباب(بالاتر از جواز) می دهد و آنجا که مراجع حکم تحریم را با دلایلی که از احکام ثانویه بر می شمرند صادر می کنند سید صادق شیرازی حکم به استحباب مؤکد کرده و سلسله مطالبی نیز درباره ی اهمیت دفاع از شعایر حسینی بیان می کند که بیشتر جنبه ی وعظ و منیر دارد تا ادله ی شرعی!


د)ارتباط دائم بیت سید صادق شیرازی با مداح ها و منبری های معروف یکی دیگر از علل جذب هیئتی ها (بدون شرح!!)

حضور علیمی مداح معروف در بیت شیرازی

حضور مهدی رعنایی در بیت شیرازی

حضور مجنونی مداح معروف در بیت شیرازی

حاج نزار قطری مداح معروف اهل قطر

باسم کربلایی مداح معروف عراقی


حضور احمدی اصفهانی منبری معروف در بیت شیرازی

حضور مهدی دانشمند منیری معروف در بیت شیرازییکی دیگر از فعالیتهایی که منجر به نشر عقاید شیرازی ها در جامعه می شود سرمایه گذاری روی طلاب جوان است!

طلبه ها ی جوان و پرانرژی بدلیل شور و نشاطی که دارند همیشه بهترین گزینه برای تاثیر در جوانان یک جامعه هستند.بخصوص وقتی که هر طلبه بتواند در یک هیئت مذهبی به انجام وظیفه در قبال اشاعه ی عقاید شیرازی ها بپردازد.
بنده به شخصه با هر طلبه ای که به گونه ای با بیت آیت الله شیرازی در ارتباط یا رفت و آمد بوده بحث کردم متوجه پافشاری شدید آنها در ترویج عقاید زننده ی شیعه و نیز انتقادهای سختشان از سیاست های وحدت محور و ملایم نظام جمهوری اسلامی ایران شدم.
این طیف اگر چه جمعیت زیادی ندارند ولی مطمئنا با عزم راسخی که شیرازی ها در آنها بوجود آورده اند به اشاعه ی عقاید افراطی خود در جامعه ی مذهبی همچنان اهتمام خواهند ورزید.


چاپ این مقاله

نظرات (۷۷)

 1. امید
  ظاهرا خیلی ازش ترس دارین..اگر بی تاثیر بود که این حرفها رو راه نمینداختشن براش.../سید صادق/ توی قلب ما جاش محفوظه....
 2. سید حسین حیدری
  اگر عالم فاسق در نظر افراد نادان محبوب نبود و طرفدار نداشت که معصومین علیهم السلام اینقدر در مورد برخورد با علمای فاسق و متظاهر تأکید نمی کردند

  به قلبتون بیش از اینها بها بدید!
 3. ناجی
  حفظک الله و یرعاک یا سیدی و مولای  آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامت ظلک العالی
 4. مقلد سید صادق شیرازی
  مقلد سید صادق شیرازی ۰۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۱۱
  گفتنه حرف خدا تفرقه اندازی نیست//مرجع دین و شعائر به خدا بازی نیست// در عزاداری و ترویج عزای ارباب//هیچکس مردنر از /سید صادق شیرازی/ نیست...                                                                                                         
 5. یاسرحبیب
  خداوند هرکسی که دوست داشته باشد بطرف گناه برود ، پرده ای روی قلب او خواهد کشید که دیگر نداند چه میکند (اگر خودش دوست داشته باشد ). من نمیدانم که چرا عده ای با این همه نشانه ی که از دوگانگی بیت شیرازیها در اعمال و گفتار خود دارند و غیر مستقیم نیز سبب قتل عام شیعیان دنیا که بسیار کم هستند میشوند، هنوز حلقه به گوش این بیت هستند.اصلا اینها برای این وارد گود شده اند که شیعیان را در دنیا منزوی کنند و همه را به نفع اسرائیل و آمریکا و وهابیت نابودکنند. اگر انسان دانایی وجود داشته باشد و با فهم بیشتر به این مسائل توجه کند(البته لج نکند و عقل را واسطه قراردهد)به پوچ بودن شعار اهل بیتی که از لسان برخی بیرون می آید پی خواهند برد.
  انگلیس که خرج ماهواره های اینها را تقبل کرده ، پرچم دار همجنس گرایی در جهان است و آیا این را میشود با معارف اهل بیت جمع بندی کرد. اینها به همه مسلمانان غیر از مریدان خودشان توهین میکنند و همه را لعن میکنند ولی کسی تا کنون شنیده که اسرائیل را لعن کنند. نوک پیکان خود را به عربستان گرفته اند تا سنی ها هم تحریک شوند که نوک پیکان خود را به سمت شیعیان بگیرند و یک جنگ تمام عیار بین سنی و شیعه بوجود بیاید و همه از اسرائیل (دجال، سفیانی و ...)غافل شوند.
  الهم عجل لولیک الفرج
 6. hoveyda ali
  سلام!
  مطلب تان ار خواندم.
  بنده با مطلبی جدید به روز شدم، منتظر نظرتان هستم.
  التماس دعا
 7. مرید سیدصادق
  مرید سیدصادق ۰۲ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۰۹
  سیدصادق جانم فدایت
 8. دلداده امام حسین
  دلداده امام حسین ۰۳ خرداد ۹۴ ، ۰۴:۰۳
  هرکه به شعائر حسینی حرفی میبنده ان شا اللخ خدا هدایتش کنه
  خدا یا سایه این مرجع حسینی رو از سر ما کم مکن
  خدایا خدایا ازنهضت حسینی محافظت بفرما
  مراجع حسینی به لطف خود نگه دار
  زیارت کربلا نسیب ما بفرما
  به امید سرشکستن در بین الحرمین 
  التماس دعا
  • ۶ خرداد ۹۴، ۱۱:۲۶
   دوست عزیز
   عموما پیروان صادق شیرازی شیعیان مفلس و کم بضاعتی از نظر منطق دلالی و معرفت دینی هستند بخاطر همین وقتی توی بحث علمی کم میارند به سنت مرجع تقلیدشون و دیگر پیشوایانشون از جمله احمد و مجتبی شیرازی و یاسر حبیب( لعنة الله علیهم ) پناه می برند یعنی سب و فحش و تهمت به ارتداد و غیره 

   اگر خلاف اینه و منطق دارید بحث کنید و اگر ندارید مثل همیشه به سنت بیت مرجعتون عمل کنید...
   اولا معلوم کنید منظورتون از «هرکی» ،«شعائر حسینی» و «حرف بستن» دقیقا چیه؟؟؟

   بذارید براتون روشن تر بگم؛ روزی کسی در نماز (که ستون دینه) افراط کرد و پیامبر ص شلاق بدست رفت تا اون عمل افراطی رو اصلاح کنه...

   فی الحال «هر کی» شامل خیلی از مراجع سابق و متأخر هستند که روی مسأله قمه زنی انتقاد دارند..(قابل استناد و بحث)!!

                «شعائر حسینی» هم که از نظر شما فقط قمه زنی و زنجیر تیقی و ...هست وگر نه حکومت ایران شعائر حسینی مثل سینه زنی و برپایی مراسم های باشکوه و ساختن ضریح و گنبد از هزاران کیلو طلا و ...رو نه تنها حمایت کرده بلکه بانی هم بوده(قابل استناد و بحث)!!

               «حرف بستن» هم که مسلما همون بیان حکم خدا از طریق قرآن و سنته. تا حالا دیده نشده کسی بگه قمه زنی حرامه چون قمه زنیه!! گفتن قمه زنی حرامه چون دلیل قرآنی و روایی داره...(قابل استناد و بحث)!!

   ثانیا نهضت حسینی که شما ازش حرف می زنید مبارزه با طاغوت و ظالمه مبارزه با امریکا و وهابیت و داعش و غیره
   در این راه مرجع شما نه تنها حسینی نبوده بلکه به کمک داعش و وهابیت رفته و در این راه از امریکا و انگلیس استمداد طلب کرده..(قابل استناد و بحث)!!

   ثالثا خدا کربلای بامعرفت رو نصیب همه کنه مخصوصا شما که از ترس خونت نشستی و منتظری که پاسداران ایرانی و نیروهای مقاومت شیعی و حزب الله لبنان برن و منطقه رو براتون امن کنند. منطقه ای که دست شیعه کشهاییه که به بچه هم رحم نمی کنند و سراسر خشم و نفرتند چون امثال بیت مرجعتون از توی سوراخ موش ها ،به ام المؤمنینِ اهل سنت تهمت فحشا و به شخصیتهاشون تهمت حرامزادگی و ارتداد می زنند و خودشون رو شجاع معرفی می کنند...(قابل استناد و بحث)!!

   بنده طلبه ای هستم که مدتها بین عالم نماهای مدافع شیرازی ها و یاسر حبیب ها و اللهیاری ها بوده و قسم می خورم که تا حالا از هیچ کدومشون با وجود عمامه های سنگین و رنگین ذره ای عقل و شعور ندیدم.
   خدا عاقبت چپ و راست ما رو بخیر کنه

 9. پشتیبان ولایت فقیه
  پشتیبان ولایت فقیه ۱۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۱
  پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.

 10. گمنام
  خدا عاقبتمون را ختم به خیر کند انشاالله.
 11. حسن
  خاک بر سر این مردک انگلیسی
 12. شهیدگمنام
  شهیدگمنام ۱۲ تیر ۹۴ ، ۰۲:۳۲
  سلام 
  لعن علی صادق الشیرازی
  مرگ بر صادق شیرازی ودارودسته
  این مردیکه مزدور لیاقت سید گفتن بهش رونداره نگین سیدصادق  
  بگین صادق لعنته الله

 13. واقع نگر
  اگر انقلاب نبود و امام نبود این عراق از کجا به این روز میافتاد.انقلاب ایران باعث شد در مناطق مختلف تغییر بشه و شیعه شروع به رشد کنه.چقدر به گسترش شیعه کمک کردن؟؟چقدر در مقابل فتنه ها مثل امیرالمؤمنین صبر کردن و باعث فتنه نشدن؟؟چقدر در مقابل داعش و امثالش و اسرائیل قد علم کردن؟؟
  حرف آخر :اینها(امثال کشور عراق و شیعیان اون مناطق)اگر خمینی ره و خامنه‌ای حفظه الله نبودن و فکر و نظرشون نبود اسراییل و آمریکا نمیگذاشتن اثری از شیعه باشه.البته شیعه به عقیده سید صادق حتما بود چون فقط به فکر قمه هستن تا خودشون رو نکشن دست برنمیدارن،قمه با مارک خارجی!!!!
  زنده باد سیدنا القائده خامنه ای که اسراییل و سران مستکبرین رو این طور به زانو در آورده!!!الهی بمیرد آن فردی که اسراییل و انگلیس دوستش دارند!!!
  کاش طرفداران سیدصادق میتونستن با منطق صحبت کنن.کاش.کاش از قدرت نفوذ در بین شیعیان عراق مثل آیةالله سیستانی در برابر داعش استفاده میکرد.
  یاعلی مدد
 14. فرهاد
  این حرفها بهانه هست..مشکل شماها ایته که سید صادق سال 89 که اقای خامنه ایی رفت قم باهاش دیدار نکرد..مشکلتون اینه که بعد از عمل پروستات توی بیمارستان باهاش ملاقات نکرد..از این چیزها دارین میسوزین که اینجوری تهمت میزنین و هی میگین انگلیسی..رئیس جمهور جمهوری اسلامی یعنی اقای روحاتی از انگلستان مدرک گرفته..همین شیخ اراکی رئیس بنیاد تقریب 20 سال توی انگلستان زندگی کرده..اگر انگلستان بده چرا این موارد رو نمیگین..همین که امثال شما دلواپسها بهش حمله میکنین مشخصه که کارش درسته..من میرم مقلدش میشم..اگر مردی تایید کن
 15. افسانه شیرازی
  افسانه شیرازی ۱۹ مرداد ۹۴ ، ۱۴:۱۵
  کسی که به رهبر ما توهین کرد اللهیاری از شبکه فدک بود . شخص دیگری هم که توهین کرد یاسر الحبیب بود به قول آیت الله قزوینی در شبکه ولایت یاسر الحبیب خائن. ربطی به آیت الله شیرازی نداره . شخص آیت الله قزوینی بارها از ایت الله شیرازی دفاع کردن و فرمودن بعضا توهیناتی که در شبکه امام حسین به اهل سنت شده مورد تایید مدیر شبکه بوده و او مقصر بوده نه شخص آیت الله شیرازی. بنده کلیپ این صحبت ها رو در اختیار دارم . کسی خواست پیام بده ازطریق ای میل تا بفرستم براش .afsi406@gmail.com این کلیپ حقیقت رو بهتر روشن میکنه. موندم اگر کلیپ رو ببینی چی کار میکنی ! مثل سنی های متعصب خودت رو به کوچه علی چپ می زنی رو حرفای قبلیت می ایستی یا  به اشتباهت اعتراف میکنی !؟
  • ۱۹ مرداد ۹۴، ۱۹:۳۳
   با سلام
   من تعجب میکنم شما که انقدر ادعای مطلع بودن دارید چطور نمی دونید شبکه ی فدک مال یاسرالحبیب و شبکه ی اهل بیت مال اللهیاری هست؟!
   در ضمن همه می دونند که شبکه هایی مثل امام حسین ع تحت (حمایت مستقیم) سید صادق شیرازی بوده و همچنان هستند. از همون ابتدا شبکه ی امام حسین به نام آقای شیرازی از شیعیان بیچاره پول جمع می کرد و همچنین مقلدین صادق شیرازی همیشه افتخار می کردند که مرجعشون انقدر شبکه ی ماهواره ای داره!
   حتی VOA صدای آمریکا هم وقتی شبکه های امام حسین و غیره پلمب شدند صریحا اشاره کرد که این شبکه ها تحت حمایت چه کسی بوده...(فیلمش هست!!)

   در ضمن درباره ی نظر آیت الله قزوینی هم باید بدونید ایشون مدام تکرار می کنند نباید فلان اشتباه رو به پای فلان مرجع یا فقیه نوشت و روی این دو تا کلمه تأکید می کنند.ایشون محافظه کارانه از مقام مرجعیت دفاع می کنند نه شخص سید صادق شیرازی که داره در کسوت مرجعیت هنجارشکنی میکنه!!

   و اینکه در همون کلیپ آقای قزوینی، بیننده اذعان میکند که بخاطر بی احترامی به اهل سنت و لعن و سب شیخین در شبکه ی ماهواره ای امام حسین ناراحته و چرا باید در این شبکه ها که به نام اهل بیت ع هست اهل سنت رو تحریک کرد و سپس اسم صادق شیرازی رو میارند،لابد فکر می کنید این چه ربطی به صادق شیرازی داره خب خیلی راحت می تونید کلیپ های متعدد از سخنرانی این آقا در توصیه به لعن علنی، عمرکشون و حتی سب و فحاشی رو در اینترنت پیدا کنید...سید صادق شیرازی از لحاظ راهبردی کاملا داره شبکه هایی مثل امام حسین رو هدایت می کنه
   هر چند طرفداران شیرازی این اواخر بویژه بعد از اشاره ی مستقیم رهبری به موضوع«تشیع لندنی» موضعشون رو سخت غیر از اون چیزی که قبلا بود نشون میدن!!

   نشانه ی دیگری هم که از رابطه ی شبکه هایی مثل امام حسین ع و بیت شیرازی هست اینه که درست در همون موقع که دفتر این شبکه ها پلمب شد و خبرش در اخبار سراسری پخش شد دفتر شهریه ی این آقا در قم تعطیل و سایت رسمی سید صادق شیرازی هم فیلتر شد.(که هنوز هم فیلتر است)
   جالب اینه که توی سایت سید صادق شیرازی حرف خاصی از تفرقه افکنی و مسایل سیاسی و حرفهای زننده نیست و فیلتر شدن این سایت نشانه ای از اینه که نظام جمهوری اسلامی ایران می دونه این همه ماجرا دقیقا از کدوم سوراخ موش آب میخوره

   دوست عزیز!!
   ما در اینجا خیلی دوست داریم مناظره کنیم و استدلال دو طرف رو برای همه به نمایش بذاریم تا بقول رهبری حق و باطل نمایان بشه و هیچ گونه تعصبی هم نداریم...شما اگر تعصب ستیز هستید اولا اطلاعاتتون رو تکمیل یا اصلاح کنید ثانیا تنها قرآن و عترت رو ملاک قرار بدید و سپس بیایید با هم بحث کنیم
   در ضمن ما شیعه ها هیچ وقت کوچه ی (علی) چپ نداشتیم و نداریم
   یاعلی مدد
 16. ناشناس
  با عرض معذرت
  از این پس تنها به نظراتی که دارای ایمیل معتبر باشند پاسخ داده می شود!!
 17. علی
  توی سایت ایت الله شیرازی نوشنه شده عقاید و نظرات ایشون فقط از طزیق شبکه اهل بیت پخش میشه..در ضمن الهیاری توی شبکه اهل بیت به ایت الله سید صادق شیرازی هم توهین کرده..مراجعی مثل وحید خراسانی سیستانی سید صادق روحانی هم قمه زنی رو درست میدونن چرا از اونها نمیگین و فقط از سید صادق میگین..این نشون میده که ایشون محبوبیت زیادی داره و ازش میترسین که اینجوری تخریبش میکنین
 18. علی
  توی کامنت بالا اشتباه نوشتم..اسم شبکه ایی که توی سایت ابت الله شیرازی نوشته شده شبکه /مرجعیت/هست...توی سایت نوشته شده که  افکار و عقاید ایشون فقط از شبکه /مرجعیت/ پخش میشه..
 19. گمنام
  من طرف هیچ کدوم نیستم فقط میخام اینو بگم هم دیگه رو لعن نکنید و تهمت نزنید
  روز قیامت معلوم میشه که راست میگه
  الان هرکسی که قدرت داره حرفش ب کرسی نشونده میشه
  تصمیمی نگیرید که فردای قیامت پشیمون بشید
  شاید اون طرف حق باشه
  والسلام
 20. علی
  باسلام به همه ی عاشقان اهل بیت(ع) و شیعیان گرامی.دوستان مگه از کل جمعیت کره ی زمین چند درصد مسلمان و از این مسلمانان چند درصد شیعه هستند ؟از این تعداد شیعه مگه چند درصد بفکر اهل بیت (ع) هستند ؟ خدا وکیلی انصافه همین تعداد اندک شیعه ی بفکر و دلسوز به جان هم بیفتن؟اختلاف نظر همه جا هست راهش هم گفتگوی دوستانه و صمیمی هست.دوستان گلم شما وقتی اول به طرف حمله میکنید و مزدور انگلیس و خود فروخته و بیسوادو... بار طرف میکنید اونوقت انتظار دارید با منطق جواب بده و حرف منطقی رو قبول کنه؟یابرعکس از اونطرف میان به برادرهای شیعه خودشون به عاشقای امام حسین (ع)میگن دشمن شعائر حسینی و انتظار رحمت و مودت دارن، عزیزان ما شیعه ها با سنی ها به دنبال وحدت هستیم (که درست هم هست) بعد خودمون نوکرای امام حسین(ع)به جان هم بیفتیم؟کی سود میبره؟ خداوکیلی امام زمان(عج) از این اختلافات درون شیعی راضی هست؟؟دلایلتون رو بین خودتون با احترام و منطق مثل دوتا برادر حل کنید ،نزارید دشمن صداتونو بشنوه،این مذهب صاحب داره ،خودش مراقب هست،بیاین با وحدتتون به آقا نشون بدید که اگه بیاد ما یکپارچه با تمام وجود آماده ایم فداش بشیم و دیگه نمیزاریم کسی دست ولی خدارو ببنده.از همین لحظه هرکسی میتونه برا رفع اختلاف بین شیعه ها کوچکترین قدمی برادره یاعلی بگه و دستبکارشه.**یاعلی**
 21. محب الحسین
  خدا خودش همه گمراهارو به راه راست هدایت کند 
  هرکسی رو به اسم مرجع نباید قبول کرد مثلا همین اقا یه دف برین وهابی شین خودتونو راحت کنین تا شیعه انگلیسی حداقل اسمتون شیعه نیست ابروی شیعه رو نبرین
 22. طلبه فاطمی
  آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مانند جدش امیرالمومنین علیه السلام مظلوم واقع شده است همیشه حق مظلوم بوده است ...
 23. مجاهد
  من فقط یک سوال دارم .
  شبکه های وابسته به جریان شیرازی ها،هزینه های سرسام اور و میلیاردی شبکه های ماهواره ای و جهانی شون رو از کجا میارن؟(این همه شبکه حتی تبلیغات هم ندارن که بگیم از اونجا تامین میشن.کمک های مردمی هم چقد میشه مگه)
  صدا و سیمای ایران با این همه بودجه دولتی و تبلیغات بازرگانی تو هزینه هاش مونده.

  به نظر من خود جناب شیرازی هم فریب وعده های استکبار جهانی رو خورده و سبب گمراهی جوونای شیعه شده.

  رفقای حزب اللهی من،ما با همین ها هم باید متحد باشیم و با صبر و بحث منطقی کردن،نذاریم انگلیس پلید جوونامون رو از دستمون دربیاره.
  زنده باد تفکر و تدبر
 24. عمار
  دوست عزیز ! موضوع ترس از آدم ها و بزرگ و کوچیک بودنشون نیست . ترس از ترویج تفکرات غلط است. 

  ١- فحش و ناسزا ، کینه برادران اهل سنت رو نسبت به ما زیاد می کنه، اونها هم همین رفتار رو نسبت به ائمه تشدید می کنند،
      بمب گذاری ها بیشتر میشه ، شیعیان بیشتری از دست میرن، باعث میشه اندک شیعیان دنیا هم در آزار و اذیت قرار بگیرند ، 
      این کار چه کمکی می کنه، کدوم گره ما رو باز می کنه، 
      اگه دنبال وحدت هستیم ، اول تو کشور خودمون هستیم ، همه مذاهب با آرامش و احترام به عقاید همدیگر کنار هم زندگی می کنند
      تو آرامش میشه تبلیغ دین کرد نه تو آشوب، 

  ٢- تو اینترنت سرچ کنین ashura و یا shia muslim تو قسمت عکسها ببینید یه تازه وارد در مورد مذهب ما چی میبینه

  ٣- ما باید مروج محبت باشیم ، نه خشونت ، دین راه و رسم زندگیه ، حجم روایات اخلاقی رو نگاه کن ، بعد بیاییم چی رو ترویج کنیم،


  ملتمس اندکی تأمل


 25. مرتضی
  خداوند کسانی که میخوان تفرقه درست کنن رو ان شا الله هدایت کنه اگر یک مقدار به عقل مراجعه کرد میفهمیدکه نباید کاری کرد که وحدت ازبین بره 
 26. ابراهیم
  با سلام به شما .شمانباید در مورد شخصیت های بالا که مرجع تقلید هستند اینگونه سخن بگویید بی احترامی تا چه اندازه در مورد قمه زنی آقای وحید خراسانی هم گفته است برای امام حسین اگر خون هم جاری بشود بشود کلیپش در اینترنت موجود هست پس در مورد سید صادق حسینی شیرازی اینگونه سخن نگویید
  • ۶ آبان ۹۴، ۱۲:۰۵
   سلام دوست عزیز!
   خیلی ممنون از نطق سراسر ادب و مصلحت بینی شما..
   نظرتون رو پیرامون چند نکته که گویا از چشم شما دور مانده جلب میکنم:

   1- تشیع لندنی از بیانات رهبری است و نه یکبار بلکه چندین بار در جاهای مختلف صراحتا به آن اشاره کرده اند
   2- به هیچ وجه پرداختن به تشیع لندنی، نمی تواند پرداختنِ صرف به یاسر الحبیب(شاگرد مخصوص صادق شیرازی)، سید احمد (پسر صادق شیرازی) و مجتبی( برادر صادق شیرازی) باشد!! بلکه همه می دانیم این فرقه خط مشی و اعتبارشون رو از بیت صادق شیرازی می گیرند لذا پرداختن به تشیع انگلیسی منهای سید صادق شیرازی ممکن نیست!!
   3- افرادی که در بالا نام بردم طوماری از رکیک ترین فحش ها و نسبت ها رو به مراجع تقلید و بیش از 15 شخصیت فقهی، سیاسی و حوزوی ما را به خود اختصاص داده اند...چطور می توان از این کارنامه ی سیاه بیت شیرازی چشم پوشی کرد؟؟؟؟(خودتان پاسخ دهید)
   4- هدف ما مقابله به مثل کردن با فحاشی بیت شیرازی نیست.... چرا که اگر می خواستیم این کار را بکنیم باید دهانمان را مثل ایشان به الفاظی ناخوشایند آلوده می کردیم..بلکه هدف ما انتقاد است و اگر نوک نقد ما تیز است به خاطر تندی و وقاحت اعمال خود آنهاست!!
   5- از مرجعیت وراثتی که از پدر به پسر و از برادر به برادر منتقل شود نتیجه ای جز انحراف در فقاهت انتظار نمی رفت

   والسلام علیکم
 27. حاجی
  سلام .ازدوستداران ایة الله هستم اما چندمطلب ازطریق ایشون برام جا نیفتاد....1-من قبول ندارم که ایشون صاحب فرقه ای باشه چون خودشون قبول ندارن ولی صاحب جریان هستن!!!جریانی غیر مآنوس که دیگر مراجع تقلید ندارند.2-بایک حساب سرانگشتی بایدگفت تنها مرجع وفقیهی که از خودش درغالب چندین شبکه ماهواره ای تبلیغ میکنه ایشونند!!!درحالیکه مراجع مشهوری مانند ایةالله سیستانی ووحید خراسانی و...جائی تبلیغ ازانها دیده نمیشود.مثلاًشبکه امام حسین ع وعکس لاینقطع ایشان درکادرهای مختلف!!!بحث قمه زنی از لوازم عزاداری نیست ولی کاملاً مشهوداست برای تبلیغ از خود مخالف با رآی رهبری شده که خود شهرة اوراست درحالیکه قمه زنی ازقبل ولادت ایشان بوده وایشان مؤسس ان نمیباشد ولی انتساب انرا (سرقفلی قمه زنی)رابخود اختصاص داده اند!!!وهمچنین اختصاص مشائی که سنت علماءحوزه علمیه نجف وشیخ طوسی(1000سال قبل)را به خود اختصاص داده و...که خودرااحیاگر این شعائرمیداند جای تآمل است!؟.ایشان درعقیده فقهی ضدولایت فقیه نیست (برعکس ایةالله العظمی وحید وعلماء نجف) وولایت فقیه را قبول دارد!!!!واین عقیده باعث شده سخنان سیاسی بجای مباحث فقهی ازیشان صادر شود !!!که حس "منم رهبرم"متجلی شده واسباب حساسیت اهل سیاست را برانگیخته است. و...خیلی از مباحث دیگر که هر طرف موافق ومخالف بنده را راهنمائی کنند متشکر میشوم.یاعلی 

 28. دوستدار رهبر
  دوستدار رهبر ۱۳ آبان ۹۴ ، ۱۶:۴۳
    باعرض سلام
  .
  .
  .
  خداوکیلی یه ذره خجالت بکشید از این حرفاتون
  کسی که قمه زنی را رواج داده انسان خوبیه؟این کجاش براسا عقاید اسلامی و مذهبی بوده؟
  کسی زیردست های او یاسر الحبیب و....شبکه های ماهواره ای را تبلیغ می کنند که همه برنامه انگلیس هست،چه سودی برای اسلام دارد؟به جز تفرقه انداختن بین شیعه و سنی!به جز خوشحالی وهابی های سگ صفت!
  کسی که به آیت الله بهجت این عارف خدایی،یکی از مردان بزرگ روزگار توهین میکند،حرف های رکیک می زند آدم خوبیست؟آیا یک عالم بزرگوار دهان خودرا به این حرف ها آلوده میکند؟پس این انسان از حیوان هم بدتر و پست تر است!

  کسی که به آیت الله العظمی امام خامنه ای و سید حسن نصرالله بهترین مردان فعلی روی زمین توهین می کند آدم خوبیست؟


  همه اینها نشان میدهد نه تنها این کارها از روی عشق به اسلام نیست،بلکه همه ی اینها هدف نابودی و ریشه کن شدن اسلام را دارند!اینان همان یزید روز گاز هستند!همان که دارد مغز مردم را برای پذیرش امام زمان(عج)سست می کند.دعا کنید ما جزو کوفیان نشویم!
  ان شالله خداوند ریشه همه ی این ظالمان را از روی زمین بردارد!
 29. حقیقت

  یا صاحب الزمان عج خودت بیاری خدا شر این گمراهان بی دین بظاهر ایت الله ر از سر شیعه های واقعی کم کن شیرازی و امثالش یا آنقدر نمیفهمند که چه بلایی بر سر شیعیان و مخصوصا جوانان میارن ویا خودشون رو به نفهمی می زنند. که اگر نمی فهمند مصداق شعر : دشمن دانا بلندت میکند  بر زمینت میزند نادان دوست هستند و اگر می فهمند انشاءالله در همین دنیا به مکافات عملشون گرفتار بشن. ای مردم مسلمان مواظب دینتون باشید که یک عده دست نشونده از شور و هیجانات دینی شما استفاده نکنند و نفهمید تا زمانیکه در منجلاب خطا و اشتباه فرو رفته باشیدوباردیگر ناطق قران بر سر نیزه رود .لعنت الله علی القوم الضالین. 
 30. طرفدار حق
  خطاب به مدیریت سایت : زیاد زور نزن ، میترکیییییییییییی

  جانم به فدایت ، ای بزرگ مرجع جهان تشیع و احیاگر شعائر حضرت امام حسین (ع) سیدالشهدا و یاور واقعی امام زمان (عج)

  درود خدا برحضرت آیت الله العظمی حاج سیدصادق حسینی شیرازی (دام برکاته)
  بردشمنان ایشون لعنت و عذاب شدید خدا باد.

  لاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیم
  • ۲۰ آبان ۹۴، ۰۹:۰۱
   از نطق سراسر منطق و استدلالتون متشکرم

   برای فسق صادق شیرازی همین یک سؤال رو جواب بدید ممنون میشم:

   ایشون ذیل آیه ی«ولاتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم» میفرمایند که این آیه فقط مربوط به بت هاست و سب به شخصیت ها ازش بر نمیاد
   سؤال من از طرفدارای شیرازی اینه : با وجود دو روایت از امام رضا ع و امام صادق علیه السلام که دقیقا با اشاره به همین آیه از دشنام شیعیان به دشمنان اهل بیت ع نهی می فرمایند تا اهل سنت از روی نادانی به اهل بیت ع دشنام ندهند تکلیف چیست؟؟؟؟

   با تفسیر به رأی و منهای اهل بیت ع تأویل کردن این آیه توسط صادق شیرازی فحاش چه کنیم؟؟؟

   آیا این کار ایشون با کار علمای یهود که بلاها سر معنای کلمات خدا در تورات آوردند تا به اهداف دنیایی خودشون برسند فرقی دارد؟؟؟

   خودتون درباره ی احادیث زیادی که ذیل این آیه اومده و همچنین سخنرانی معروف صادق شیرازی در مورد همین آیه با عنوان «سب در قرآن» تحقیق کنید
   یا حق
 31. محمد
  زنده باد بزرگ مرجع شیعیان جهان که مروج فرهنگ حسینی است 
 32. سید صادق مرجعنا
  سید صادق مرجعنا ۲۰ آبان ۹۴ ، ۲۰:۵۲
  بر منکرین سید صادق شیرازی لعنت. ...اگه ادعاتون میشه گوه خوری اضافی نکنید برید با خودش حرف بزنید ...بر عمری دوست لعنت
 33. خط شکن
  لعنت بر شیعیان خارج شده از خط اهل بیت ع و لعنت بر طرفداران کور صادق شیرازی..

  شما با اهل سنت که فکر میکنند ابوبکر و عمر با این همه افتضاحات بهترین خلق روزگار بودند فرقی نمی کنید

  آقایون کوردل و بی بصیرت!!

  جای کور کورانه تقلید کردن از این ملعون برید تاریخ شیعه رو بخونید و ببینید تا حالا چقدر از این لاشخورای ظاهرالصلاح داشتیم که شیعه رو به انحراف کشیدند

  جای قربون صدقه برای کسی که همه ی محبوبیتش توی شبکه های ماهواره ای خودش یا توی سایت ها و شبکه های مجازی با آی پی های یکسان و اکانت  های مختلف خلاصه میشه یه نگاهی بندازید ببینید که محبوبیت واقعی از آن چه کساییه....

  واقعا که کور تشریف دارید
  بر تحریف کننده ی قرآن و رواج دهنده ی فرهنگ فحاشی لعنت
  بر علمای یهود و عوام کورشون لعنت
  بر کاذب شیرازی و طرفدارای علاف توی سایت ها و شبکه ها لعنت
  بر انگلیس و آمریکا و صهیونیست و دیگر حامیان صادق شیرازی لعنت
  • ۲۰ آبان ۹۴، ۲۱:۲۰
   با سلام

   متأسفانه یکی از اهداف انگلیس از ایجاد فرقه ی شیرازی ها  که تفرقه بین شیعیان باشه تحقق پیدا کرده

   فرقه ای که به وضوح خلاف قرآن و اهل بیت ع رفتار می کنند و طرفداران کم بصیرت و بی اطلاع ناخواسته ازشون حمایت می کنند

   با عوام بی اطلاع نباید با فحاشی و لعن که از سنت شیرازی هاست برخورد کرد

   اگر میخواید به امام زمان عج خدمتی کنید طرفدارای شیرازی رو با استدلال هدایت کنید نه با لعن و فحش
   اگر بخواید با لعن و فحش با اونها رفتار کنید خب معلومه که اونا دست به فحششون گرمتره و حتی فحاشی رو سیره می دونند

   لطفا مراعات کنید
   یاحق
 34. عطایی
  سلام،  بنظر من هیچکس مثل تکفیری ها به امام حسین و اهل بیت اهانت نکرده اگر از مقلدین میلیونی!! ایشان یه گردان تشکیل شد و به فرماندهی اخوی ایشان مجتبی!!  یا دامادش یاسر.... به جنگ داعش رفتن و یاسرالحبیب شهید شد به سیدصادق مژده بدید یکی از مقلدین آقای مظلوم حضرت امام خامنه ای دچار تشکیک شد. بنده بیمقدار و فدایی نایب امام عصر عج  عطایی از همدان 
 35. امید
  امثال شماها انقدر احمق هستین که لعنت به قاتل حضرت زهرا رو ممنوع و نادرست میدونین اما لعنت کردن به یه مرجع شیعه رو درست میدونین و این کار رو انجام میدین..چرا هیچ وقت مراجع و علما و بزرگان این حرفها رو نمیزنن...انقدر دارین تخریبش میکنین و ازش بد میگین و بهش تهمت میزنین چون ازش ترس دارین و میدونین که محبوبیت خیلی زیادی داره و دااره زیاد تر هم میشه...اگر بی تاثیر بود تخریب  نمیشد
 36. مبارز شیعی
  مبارز شیعی ۲۹ آبان ۹۴ ، ۱۵:۱۴
  کدوم محبوبیت اخوی؟؟؟

  محبوبیت به زور پوسترهایی که توی راه کربلا مثل کاغذ دیواری شده؟!!...اینکار انقدر لوس بوده که رهبری و آیت الله سیستانی با هم بیانیه دادند که عکس ما رو توی پیاده روی اربعین جایی نزنید چون طرفدارای شیرازی برای رقابت و از روی لجبازی حتی ممکنه آسفالها رو هم از پوستر شیرازی فرش کنند

  از طرفی باید بدونی که مردم ایران و عراق و لبنان الحمدالله همه مدافع و حامی نیروهای مقاومت و مراجع مبارزی مثل آیت الله سیستانی و رهبری و سید حسن نصرالله هستند...توی این بین شیرازی ها که هیچ وقت حتی مشتی سمت امریکا و اسرائیل نگرفتند جایی در قلب شیعیان منطقه ندارند..جز عده ی معدودی که فقط بلدن پوستر پخش کنند و با اکانتهای مختلف توی سایتها خودشون رو زیاد نشون بدن!!

  چند سال پیش وقتی دفتر شهریه ی شیرازی رو پلمب کردن پوستر پخش کنها کجا بودند؟؟

  شیعیان پیرو علمای مشکوک یهودی صفت نیستند و به زور پوسترپیروشان نخواهند شد
  شیعیان پیرو علمای حسینی و مبارز هستند که خط اول جبهه علیه استکبار رو چه از نوع اسرائیلی و چه از نوع داعشیش نگه داشتند

  لعنت بر ترسوهای محبوبنما...و لعنت بر متمرجعان مرجع نما..

  اگر یاسر حبیب و مجتبی شیرازی مقلد صادق شیرازی اند خاک بر سر مقلدای دیگه اش

  هیچ وقت فحاشی به آیت الله بهجت و خامنه ای و سید حسن نصرالله رو از زبون این لعنتی ها یادم نمیره!!

  خدا برای اینها خزی و ذلت در دنیا و عذاب سوزناک رو در آخرت وعده کرده و ان شاء الله بزودی وعده ی خدا محقق میشه
 37. علی
  آبروی اسلام رو بردید . همه فکر میکنن شیعه ها دیوونه اند . 
 38. نانشناس
  سلام دوستان عزیز من نه ازمقلدین این آقاهستم نه ازمحبینش امااینرواز بزرگترها یادکرفتم که بایدبه عالم احترام بذارم این آقاسالیان سال درس خونده تازه به سایت مقام معظم رهبری بریدتوقسمت  بیانیه ها سال80آدرماه آقابرای سیدمحمدبیانیه داده چراتوهین به علماروتومملکت باب میکنید ماجزعلما سرمایه ای نداریم اگرمردید وقتتون روصرف جواب به شبهات وهابیت کنید نه یک عالم مظلوم 
 39. فدایی سید علی خامنه ای
  فدایی سید علی خامنه ای ۳۰ آذر ۹۴ ، ۰۲:۱۸
  آهای طرفدارای صادق شیرازی شما که زبون عقلانیت دینی حالیتون نیست شما که اندازه بچه های اهل تسنن غیرت روناموس خدا زینب کبری ندارین  فقط میگید سواد داره اما اندازه یک الغ شعور نداره پس با زبون بی شعوری خودتون میگم:              تو ی دهن هرکه به وجود رهبری آزاده و بصیر که خاری توچشمای هرچه منافق آمریکایی وانگلیسیه حسادت میکنه         اینقدر عرعرکنید که اونجاتون پاره بشه
 40. کلثوم

  من نه مداحم و نه حوزه رفته.  نه مرجع تقلیدم و نه مثلا عالم

  اما اینطور  که به نظر می یلاد از همه ی این اخوی هایی که عکسشون رو بالا دیدم به صراط مستقیم نزدیکترم.چون دامن ولایت رو گرفتم . خدایا هیچی ندارم  از نیکی و مکارم.اما عشق به علی و ولایت و ولی فقیه رو در دلم دارم و بر زبانم همیشگی شده .خدایا من زنم اما از همه ی این مردایی که عکساشون رو بالا دیددم غیرتم بیشتره.خدایا بجای این همه مثلا مرد من خودم پشت ولاین وایسادم . میدونم قبل از اینکه سپر از دستمون بیافته نور حق ظهور خواهد کرد.خدایا چقدر احساس خوشبختی می کنم.

 41. امامنا
  لبیک یا صادق شیرازی:چرا ما در روز های که به خانه حضر امیر المومنین(ع)حمله شد باید بگوییم هفته وحدت؟
  ما بی خیال سیلی مادر نمی شویم ****ما با سنی حرامزاده برادر نمی شویم                    
  • ۱۲ دی ۹۴، ۱۹:۳۸
   سلام دوست عزیز
   حالا که کامنتتون را با سؤال مطرح کردید بگذارید جواب کامنت شما رو هم با سؤال بدم:
    
   چرا حضرت علی علیه السلام غیرتش از شماها کمتر بود و بقول شما بی خیال سیلی شد؟؟ آیا درست گفتم..شما غیرتتون بیشتر از حیدر کراره؟!!
   چرا امام حسن و امام حسین علیهما السلام بی خیال شدند و از قاتلین مادرشون انتقام نگرفتند؟؟
   چرا امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام با سنی هایی که به زعم شما قاتلین حضرت زهرا س هستند دوستی می کردند و اونها را به جلسه درس و بحث علمی خودشون راه می دادند؟؟

   دوست عزیز
   هیچ کسی بی خیال نیست ولی با خیال اینکه با لعن و فحاشی به یک و نیم میلیارد سنی می توان انتقام گرفت هم کاملا فکر موهوم و البته گمراه کننده ایست
 42. سید
  سلام 
  (به قول حضرت آقا بعضی ها انقدر مهم نیستن که اصلا بخواهیم حرفشان را بزنیم ). جناب صادق شیرازی هم جزء همین بعضی ها هستند که درحد این نیستند که بخواهیم از ایشون سخنی به میان اواریم تا جهان اسلام رهبری مقتدر چون حضرت آقا دارند این ها کاری نمی توانند از پیش ببرند کل برنامه ای که بریزند آقا با یک سخنرانی یک ساعه نقش بر آب مکینه . یکی از دوستون گفته بود باید به عالم احترام بگزاریم ایشان کجا درس خوانده؟؟؟؟ چه کسی ایشان را تایید کرده ؟؟؟؟ مرجعیت که وراثتی نیست از پدر به پسر برسد.الحمدلله طرفداران ایشان هم افرادی هرزه دهن بیش نیستند خودشان را به همه شناسانده اند . ان شاء الله امام زمان که ظهور کنند توطئه اینها رملا خواهد شد
 43. یوسف
  سلام.یعنی همه ی پول شبکه های ماهواره ای سید صادق از انگلیس است؟(بادلیل جواب بدید)
  با تشکر
 44. مسلم
  سلام 
  اگه اشکالی نداره من جواب دوست عزیز (یوسف) رو بدم...

  کسی اگر ادعا کنه تمام پول شبکه های ماهواره ای از انگلیس هست این ادعا نه جای بحث داره و نه تأیید یا تکذیب...
  چون اولا با وجود شیعیان برائی و اعراب ضد ایران لازم نیست تمام هزینه ها رو مستقیم یا غیر مستقیم دولت فخیمه انگلیس بپردازه...البته کسایی رو میشناسم که شیعیان خوبی هستند ولی به سید صادق شیرازی خمس می پردازند و این بخاطر اینه که اصلا از حواشی این شخصیت ملبس به لباس پیامبر و ملتزم به سیاست های ابوسفیان خبر ندارند

  ثانیا همین حمایت های دول غربی از شبکه های شیرازی ها خودش کلی می ارزه..مثلا طبق قوانین آفکام برنامه های شبکه های امام حسین یا فدک  و اهل بیت خلاف قانونه و باید مسدود بشن اما نمیشن... شبکه امام حسین طبق ادعای خودشون یک میلیارد دلار به شرکت های ماهواره ای مقروضه..همین طور شبکه ی فدک و بیت العباس و غیره و غیره...اما با وجود این تعداد این شبکه های افراطی همین طور زیاد میشه و کسی نمی پرسه اگه این شبکه ها انقدر بدهکار هستند اولا چطور باز به اینها جواز تأسیس شبکه می دن ثانیا از کجا پول میارن که باز شبکه درست می کنند
  آفکام مال انگلیسه و در مستند آفکام از شبکه افق این موضوع یعنی حمایت انگلیس از شبکه های شیرازی ها به وضوح دیده میشه

  در موضوعات مربوط به شیرازی ها تناقضات و ابهامات خیلی بیشتر از اینهاست. مثلا همین چند وقت پیش متوجه شدم که گرفتن ویزای حج توسط مبلغای بیت شیرازی به راحتی آب خوردنه در حالیکه عربستان سختگیری زیادی در ورود مبلغای شیعی داره و به آسونی ویزا نمیده

  البته فکر نمیکنم که این عربستانه که زیرکانه داره از شیرازی ها حمایت می کنه...بلکه عربستان هیچی بارش نیست و تحت هدایت کامل انگلیس و آمریکاست و سیاست هاش رو اونها تنظیم می کنند

  به امید روزی هستند که اکثریت اهل سنت رو وهابیت تشکیل بدن و اکثریت شیعیان رو شیرازی ها... اونوقت جنگ جهانی سوم بین کشورهای مسلمان ایجاد میشه و غربی ها فقط در حال دادن سلاح به دو طرف و گزارش اخبار کشت و کشتار شیعه و سنی ها به جهانیان خواهند بود

  ولی کور خوندن
  حضرت علی ع در مقابل خون حضرت زهرا و محسن ع سکوت نکرد که آخرش اینطور تموم بشه
 45. نادر
  خاک بر سر اون وحدت شما! حاضرید با سنی ها که هیچ اشتراکی جز قبله با آنها نداریم این و آن را طبق معمول جیره خوار غرب معرفی کنید 
  ان شاالله با عمر ابوبکر عثمان محشور شوید
  • ۱۵ اسفند ۹۴، ۱۰:۴۰
   خطبه ی قاصعه ی امام علی علیه السلام رو در نهج البلاغه مطالعه بفرمائید...خطبه ی 192
   و سپس کسانی که با اهل سنت وحدت می کنند را به فحش بکشید!


   دعای مرزبانان امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه را مطالعه کنید
   و سپس به آنهایی که برای اهل سنت دست به دعا بر می دارند و آنها را به برادری دعوت می کنند جسارت بفرمائید!

   عموما شیعیان افراطی و در رأس آنها شیعیان لندنی شناخت درستی از ائمه علیهم السلام و حتی منابع اصلی مذهب شیعه ندارند و از روی شهوت و شکم حرف می زنند
   خدا بهمراهتان
 46. کلب اقا امیرالمومنین
  کلب اقا امیرالمومنین ۲۷ اسفند ۹۴ ، ۱۹:۱۲
  شما چرا نظرات بنده رو پاک میکنید
  • ۲۸ اسفند ۹۴، ۱۹:۱۵
   از نمایش نظرات مناظره کنندگانی که دارای ایمیل معتبر نیستند معذوریم.. 
 47. یا حسین
  بسم رب الحسین 
  خداوند حافظ سید علی رهبر عزیزم وسید صادق مرجع عزیزم باشد
  ذهن انسان ان وجهیه منتهی ذهن بعضی از ما ایرانی ها تک وجهی درست مثله امید تک سلولی 
  حالا قرار نیست چون مرجعت سید علی باشه همه چیز رو درک کنی کاش شما هم مث ایشان تفکری باز داشته باشید عامل  نفاق خود شمایی اصلا در مقام قضا ندیدمت ادم متعصب افراط نکنید این دو فر دعاقل وبالغ ومرجعن برای همه ما با خود شیرینی بجایی نمیرسید دل حضرت زهرا سلام الله رو خون نکنید اون احقی که به سادات توهین کرد مراقب خشم امیرالمونین باش این دعوا از نظر ساداتی دعوای خانوادگیه ومن وشما درش جایی نداریم اوضاع مون خراب هس ندارید وهابی وغیره همین ها رو کپی کنه وبر ضد تشیع استفاده کنه 
  برای شادی روح شهدا وحضرت امام صلوات
  • ۲۱ خرداد ۹۵، ۱۴:۳۶
   دوست عزیز سلام
   خوب است که لااقل تصدیق می کنید بین دو شخص مذکور دعوا و مسئله ای وجود دارد و منکر آن نیستید
   حالا اینکه فکر می کنید این دعوا خانوادگی (!!) است خب نظر شخصی شماست و برگرفته از برداشت کوته فکرانه ای است که دعوای شیعیان علوی و بنی عباس را نیز دعوای خانوادگی می دانست.
   اگر جواب در حد خودتان بخواهید باید بگویم بنده هم از سادات هستم پس با اجازه ی شما که سادات نیستید حق دخالت دارم
   ولی اگر جواب درست و حقیقی را بخواهید برگردید به سمت دیدگاه سید صادق شیرازی در سخنرانی 28 بهمن 89 که در آن سخنرانی حکومت حاضر را طاغوت معرفی می کند. حکومتی که آیت الله خامنه ای (به زعم شما پسر عموی صادق شیرازی) بر صدر آن است.
   و نیز برگردید به نظرات آیت الله خامنه ای که در چهار خطبه نماز جمعه، خطر تشیع لندنی را در حد وهابیت مهم می داند و می گوید: خط قرمز ما وحدت اسلامی است! وحدتی که صادق شیرازی آن را مضحک و بی فایده قلمداد می کند و حتی در شبکه کذایی المرجعیت علنا آن را زیر پا می گذارد، عیدالزهرا را روز برائت می نامد و هفته برائت را در تلاقی با هفته وحدت تأسیس می کند
   خیلی دور از ذهن نیست که ندانید ولی برای صدمین بار می گویم:
   شما که برای شادی روح امام راحل صلوات می فرستید نمی دانید که صادق شیرازی کسی است که جمعه آخر ماه رمضان را روز دفاع از حرم عسکریین ع معرفی می کند تا روز قدس را به بازی بگیرد و این شخص چه صنمی با امام خمینی ره و رهبری خواهد داشت (البته بغیر از پسرعمویی آن هم به زعم افرادی مثل شما)

   برایم جالب بود که دفعه اول است می شنوم کسی بگوید دعوای دو خصم بر سر حق و باطل خانوادگی است.. 
   در ضمن مرجع تقلید بنده آیت الله سیستانی است البته فقط در احکام عملیه ای که در آن وارد نشده ام
   والسلام علیکم و علی من اتبع الهدی
 48. علی از شهر اراک
  علی از شهر اراک ۱۳ تیر ۹۵ ، ۰۱:۲۵
  با ملاحظه و مطالعه در سیره اهل بیبت علیهم السلام و الصلآة درک می گردد که اهل بیت(ع) همواره تنها بودند ، و قشر اندکی از مردم به سوی آنان جذب می شدند درمقابل خلفا و حاکمین جور و فساد طرفداران فراوانی را داشتند . آری این قانون طبیعت است . اسلام واقعی همواره تنها بوده و تنها هست و تنها خواهد ماند. چنان که حضرت رسالت پناه (ص) می فرمایند:«بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِیبًا ، وَسَیَعُودُ کَمَا بَدَأَ غَرِیبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».
   شما فکر می کنید در زمان خلفای جور مانند ابابکر یا معاویه ظلم هایشان به صورت آشکارا بود ، خیر ، مردم آن ها را مانند رسول خدا(ص) می دانستند ، چون فریب آنان را خورده بودند.
   حتی امروزه نیز عده ای کثیر در غفلت به سر می برند(منظور از پیروان مذاهب عامه می باشند).


 49. سرباز سید علی
  سرباز سید علی ۳۰ تیر ۹۵ ، ۱۸:۱۱
  بسم الله الرحمن الرحیم

  برادران و خواهران بابصیرت و مقید به اصل ولایت فقیه و کسانی که خودشون رو پیرو خط فکری امام خامنه ای میدونن درخواست میکنم که فضای مجازی رو برای جولان دادن خاندان شیرازی و تفاله هاشون خالی نگذارند.

  چه بسا ساعتها و ماهها و حتی سالها انرژی گذاشته میشه از طرف تمام مخلوقات خدا که یه انسان از بیراهه به سمت اسلام که همان صراط مستقیمه بیاد.
  ولی این بد دین کذاب منافق در دام این بندگان خدا دام گذاشته که به سمت خودش و فرقه ضاله خودش جذبشون کنه.این ملعون همانند اختاپوس فضای مجازی و جاهایی که حرف شیعه برد داره رو تسخیر کرده شاگران خودش و یاسر الحبیب کثیف در جلوی تازه مسلمانان بیدار وجدان که تمایل به تشیع دارن دام پهن میکنن و اونهارو به کثیف ترین شکل شکار میکنن.

  بیاید با جمع شدن و روزی یک ساعت کار توطئه های این ملعون ملبس به لباس پیامبر رو بی اثر و پرچم اسلام ناب محمدی رو در سراسر نیا برافراشته کنیم.
  عزیزانی که مایل به همکاری هستند یا علی بگن.
 50. عقیق
  آقا همه حرفهای شما درست به بنده بگویید چند درصد حضرات نظام درس خوانده یا متوطن انگلیس نیستند ضمنا شایسته نیست در نظام اسلامی لاشخوران ازبیت المال ارتزاق کنند مگر چند درصد مسئولین نظام حسینی اند آنها که درپستوخزیده اند وحقوق نجومی میگیرند یا آنها که فقط به فکر ولایت خودساخته خویشند آبروی اسلام را آنهایی بردند که از شیعه وسنی افرادی متوحش بی فرهنگ بی منطق واستدلال ساختند اگر سب ولعن بر اعدای ائمه علیهما السلام بد است چرا زیارت عاشورا راحذف نمی کنید شتر سواری دولا دولا نمی شود مگر معصوم خود زیارت عاشورا را تایید نکرده است الان هم بلند گوی تبلیغات دست نظام است والان هم در بسیاری از موارد دارای اشکال است  شریعتمداری ومنتظری وخویی وگلپایگانی وموسوی اردبیلی وصانعی ووحید خراسانی وسید صادق شیرازی وسیستانی و.....همه شان از طرف توده شماها تکفیر شده اند ای یاوه گویی که به تحقیر مراجع شیعه دهان آلوده ای مگر نظام جمهوری اسلامی ودرراس آن خود حضرت آقا معصومند نه اینقدر در آسیاب سیلی زنندگان به رخسار مادرمان آب نریزید .خدا همه ما را هدایت کند.
 51. عقیق
  خدای راشاکرم روزی هزاربار که مقلدین کسی بر سید بزرگوار ایراد می گیرد که یک شبه از حجت الاسلامی به مرحله آیت الله العظمایی رسید ودر یک شب به مقام امامت رسید در حالیکه هیچ رساله ای به نام خود ندارد وهمه مجتهدین جز شماری اندک که از بیت المال مسلمین ارتزاق می کنند دوروبر اونیستند  .بوق وکرنای تبلیغات دست اینهاست روزی می گوید بگذارید عکس مرا پاره کنند وشب اعوان وانصارش دانشجویان را ازپنجره به بیرون پرت کنند.کسی می تواند کسی دیگررا نقد کند که همطراز نقد کننده یا بالاتر از آن باشد .سید بزرگوار ما صادق صادق است انشاالله وهیچ غباری به دامنش نمی نشیند .اگر اورا انگلیسی می نامید ماهم شمارا چینی وروسی می نامیم .درروز قیامت که روز تبلی السرائر است خواهند پرسید آقا از وضع جامعه به عنوان ولی خبر داشتی که حق التدریس معلمی را بعد از یک سال نمی دهند وبعضی ها حقوق میلیاردی می گیرند اگر خبر داشتی وجلوشان رانگرفتی مسئولی واگر خبر نداشتی پس ولی نیستی مگر حکومت امام علی علیه السلام اینگونه بود اوبرای تنها یک بار به میهمانی رفتن به خانه ثروتمندان عثمان ابن حنیف اورا توبیخ نمود اما....پس هیچ کس را همطراز با ولی مومنین امام علی علیه السلام نکنید بالاخره هر حکومتی طرفداری دارد یک نفر باید حکومت کند هیچ گروهی بدون سرپرست نخواهند بود اما سرپرستی که با نام حکومت علوی باشد در بانکش به نام اسلام ربای 30درصد نمی گیرند دراداره ثبت اسناد وشهرداریش رشوه های میلیاردی نمی گیرند مسئولینش اختلاس میلیاردی نمی کنند به روزه خوار ودزد شب شلاق زده ودزد بزرگ روز رارها نمی کنند .بروید پرونده های دیوان عدالت اداری را نگاه کنید بالای هفتاد درصد شکایتها برعلیه ادارات مخصوصا ظلم شهرداریهاست بروید بپرسید حکومت اسلامی تنها تکفیر این کس وآن کس نیست مشکل کشور من من لا معاش له لا معاد له است مشکل کشور من قمه زنی نیست سوریه وفلسطین نیست بیکاری پدران وسفره تهی وورشکستگی کارخانه هاست رسوایی مسئولین است فحشای زیر 14 سالست مصرف میلیونها لیتر مشروب در کشور است اعتیاد خانمان سوز وبیکاری جوانان است مشکل کشور من این مجتهد وآن مجتهد ویاسر الحبیب ها نیست مشکل کشور من عدم ازدواج 25 میلیون جوان مجرد به جرم بیکاری وعدم شایسته سالاری مدیران است با اینهمه شهدای والا مقام این وضع حجاب واین اختلاس واین رشوه خواری واین رانت خواری واین اشرافی گری واین حقوق های میلیاردی است فکر می کنید اگر امروز آقای مان ظهور نماید انشاالله این کشوررا کشور امام زمانی می نامد الوار در چشممان است ودنبال خوار در چشم دیگران می گردیم بس کنید این جنگ زرگری را روزگار پرده از همه کارها برخواهدداشت وخداوند او لبالمرصاداست مردم را با سخنان بیهوده به جان هم انداخته اند به اسم وحدت کدام شیعه سرسنی رابریده است کدام شیعه مقبره سنی ها را خراب کرده است چون ما در مقابل سنی ها کمیم باید زمزمه وحدت سردهیم بگذارید ما رابکشند مگر امام حسین ع سازش نمودند با خلفا ویزیدبیعت نمودند مگر با آنها وحدت ایجاد کردند  در قران کریم خداوند متعال اکثریت را لایشعرون ولایعقلون ولایتفکرون نامیده است شیعه با سنی وحدتی ندارد اگر هم وحدتی باشد بگذار آنها زمزمه وحدت سر دهند نه ما زیرا در وحدت ما به نوجوانان حاجی مان درفرودگاه تجاوز می کنند من من من شیعه با سیلی زنندگان به رخسار مادرم وحدتی ندارم بروید تبری را از فروع دین حذف کنید وزیارت عاشورا را تحریف ....یاحسین
  • ۵ مرداد ۹۵، ۱۳:۵۱
   برادر بزرگوار
   متاسفانه شما نه تنها با قانون اساسی ایران و جایگاه قضایی و اجرایی ولی فقیه آشنایی ندارید
   بلکه جتی الفبای شیعه بودن و پیروی از امامان معصوم ع را هم بلد نیستید

   عموم تابعان صادق شیرازی که بی برو برگرد وحدت ستیزی را شعار می دهند هیچ وقت نتوانسته اند در باره تأکیدات چندباره امام علی علیه السلام بر «وحدت امت اسلام»  در کتاب شریف نهج البلاغه پاسخی بدهند و در این باره سکوت را بر هر چیزی ترجیح داده اند. 

    ببینید این سخنان آشنا نیست؟! :

   "بخدا قسم‌ اگر از تفرقه‌ مسلمانان‌ و برگشت‌ کفر و نابود شدن‌ دین‌ اسلام‌ نمی‌ترسیدم، هر آینه‌ رفتار ما با آنان‌ بجز آن‌ بود که‌ انجام‌ دادیم."

   یا این سخن:
   "اما هیچ کس حریص تر از من برای وحدت و الفت امت اسلام نیست."

   مخلص کلام اینکه ما مثل شما که یاوه گویی را با اطاله مطلب همراه کردید عادت به زیاد حرف زدن نداریم وگرنه در تکذیب هر آنچه برای اثباتش می کوشید بزرگترین خطبه امام علی ع یعنی خطبه قاصعه را عینا کپی پیست می کردم ولی میدانم در این مورد (یعنی این حقیقت که امام علی ع خود اولین بانی وحدت شیعه و سنی بود ) هیچ جوابی نداشتید و همچنان نخواهید داشت.

   بهر حال خودم و شما را به پناه بردن به قرآن در فتنه های اخیرالزمان که هر کسی دم از اهل بیت خودساخته خودش می زند سفارش می کنم.

   در جواب یاوه هایی که برای تخطئه (و نه اصلاح و خیرخواهی) سر هم کردید هم باید بدانید که:

   1-  گاه در یک حکومت دینی ممکن است خلافی صورت گیرد که انسان هم به لحاظ حکم مساله و هم به لحاظ شرایط خارجی، یقین به خطا بودن آن واقعه پیدا ‌کند؛ اما آیا همین مقدار برای انتساب آن به یک مسئول مافوق کافی است؟ در واقع، در خصوص اظهارنظر در مورد تصمیم‌های کسی که تصمیم‌هایش با واسطه اجرا می‌شود، باید بررسی کرد که آیا آنچه رخ داده، واقعا تصمیم او بوده یا خیر؟ این مسأله در بحث ما از آن جهت اهمیّت پیدا می‌کند که در هر حکومتی (و بلکه در هر سازمانی)، بین خواستِ سران حکومت و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، اراده‌های فراوانی فاصله است که در مسیر انجام کار، هریک از آن اراده‌های انسانی ممکن است موافق آن کار نباشند و در انجام آن کار، کارشکنی یا اهمال کنند. ضمنا این سخن هم صحیح نیست که بگوییم «اگر نمی‌تواند افراد تحت خویش را به گونه‌ای مدیریت کند تا همه کارها آن طور که مطلوب است، پیش برود، خوب، کنار بکشد». برای نشان دادن بطلان این سخن، یک شاهد تاریخی می‌اورم.حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام وقتی در اواخر حکومت خویش با این اعتراض مواجه می‌شوند که چرا نتوانسته‌ بسیاری از بدعتهایی را که قبل از ایشان در جامعه پیدا شده، رفع کند، در خطبه مفصلی به همین نکته فوق اشاره می‌کنند؛ یعنی عدم همراهی همراهان (اصحاب و لشکر خود حضرت)،  مطلب کامل را در لینک زیر بخوانید:


   2- بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، معلوم می‌گردد که منتقد ناصح، حتی اگر خطا را احراز کرده باشد، بلافاصله موضع مخالف نخواهد گرفت؛ بلکه می‌کوشد بهترین کاری را که به اصلاح منجر شود، در پیش گیرد. او قطعا باید تشخیصی را که صحیح می‌داند منتقل کند، اما در اینکه به چه کسی منتقل کند، آیا این انتقال را علنی بکند یا خیر، و … باید متناسب با اموری همچون اهمیت آن اشتباه، و شرایط واقعی و مصلحت کلی نظام اسلامی، جایگاه و نقش حقوقی خود به عنوان ناقد در جامعه، و … تصمیم‌گیری کند. نحوه اعتراض حضرت امیر به عثمان، و نیز تفاوت موضع گیری حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها در مساله غصب خلافت، بخوبی ضرورت توجه به این ظرایف را نشان می‌دهد.مطلب کامل را در لینک زیر بخوانید:


 52. سید علی
  سلام
  اتفاقا سید صادق شیرازی آنطور که شما فکر میکنید در بین عراقیها مقلد ندارد
  به عنوان مثال سالهاست با این همه تبلیغ و خرج پولهای کلان و حمایت علنی حتی نتوانسته اتد یک نماینده در شورای شهر کربلا داشته باشند جه رسد به مجلس و وزارتخانه ها و...
  اینان تنها با تبلیغ و چاپ بنر و پوسترهای زیاد خودرا مهم و پر طرفدار نشان میدهند
  من خودم به عنوان یک عراقی ساکن ایران متعجم چرا او در ایران اینقدر طرفدار دارد در حالیکه که در عراق در اقلیت و انزوا قرار دارند
  • ۶ مرداد ۹۵، ۰۸:۲۷
   سلام برادر بزرگوار

   ما هم بر این باوریم که صادق شیرازی در عراق آنطور که ظاهرسازی می کند طرفدار ندارد و اتفاقا مقاله ای را در سه بخش در اثبات همین موضوع تدوین کردیم که ان شاء الله در چند روز آینده منتشر می شود. عمده مقلدین شیرازی (در ایران) را اتباع کشور افغانستان و عراقی های شناسنامه دار تشکیل می دهند اما باز کثرت غالب مهاجرین افغانستانی مقلد آیت الله سیستانی مد ظله العالی هستند.

   التماس دعا
 53. خندان
  وهابیت دوم ...متاسفم
 54. عقیق
  یاوه گو کسانی هستند که که چوب تکفیر برسر مردم بلند می کنند وجز خویشتن هیچ  کس را محق نمی دانند نعوذ بالله درجایگاه خدای تبارک وتعالی نشسته اند وحکم می کنند  برادر مومن یعنی هیچ مرجع تقلیدی اندازه شما نمی فهمد تا به جرم دوستی امام حسین علیه السلام سید صادق را خلع لباس نماید روزی که میرزای شیرازی حکم به تحریم تنباکو داد وناصرالکفر میرزا دستور قلیان به زنش راداد وزنش اطاعت نکرد روبه اوکرد وگفت چه کسی قلیان را حرام کرد گفت کسی که مرا به تو حلال کرد  الان هم بخاطر بعضی از مصالح مراجعین سکوت کرده اند وآن وحدت سنی وشیعه نیست به نام اسلام ودین مبین است که اگر حکومت دینی شکست بخورد به نام اسلام رقم زده می شود .تو وامثال تو ها حق ندارید به هیچ کدام از مراجع توهین کنید الان دوران حکومت امام علی علیه الاف تحیه والثنا نیست که حکومت فعلی را با آن مقایسه می کنید آری ما نمی دانیم وشما ها که بوق وکرنا دستتان است می فهمید من هم فرزند شهیدم وهم برادر شهید وهم 17 ماه منطقه جنگیدم اما مقلد کسی دیگر بودم مگر اسلام مختص یک نفر خاص است مگر دین در انحصار یک نفر از مراجع است خویشتن را به چوب حماقت سیاست به تیه ظلالت نکشید هیچ کدام از مجتهدین فعلی حتی به پای غلام امام علی ع نیز نمی رسند که آنها السابقون اند چه برسد به پای امام علی یا حکومتش که قسم خورد بیت المال را اگر درکابین زنانتان هم باشد به مرجع اصلیش بر می گردانم شما که مفسر دینید بروید اسلام را ودین را وقران را وحکومت را تفسیر به رای کنید روزگاری که از ناموسم دفاع می کردم نمی دانستم درحکومت اسلامی ..........بروید تنها یک خیابان یا اداره حکومت اسلامی راببینید بعد حرف بزنید امام موسی صدر شهید فرمودند حکومت دینی را از دستاوردهایش واز میوه هایش می توان شناخت اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ثم الثانی والثالث والرابع ویزید خامسا  یاعلی 
  • ۱۲ مرداد ۹۵، ۱۸:۲۱
   اتقاقا رهبری هم در نطقی رسا ابراز داشته که (من کجا و کمترین غلام علی ع کجا؟)
   پس بدانید لازم نیست درس اخلاق به کسانی بدهید که در اوج اقتدار، تواضع و خشوع از زندگی، رفتار و گفتارشان لبریز است.

   ثانیا نام امام موسی صدر ره را به میان آوردید و شهدای ایران را

   بدانید بنا بر خاطرات شهید چمران، شیرازی ها شهدای ایران را شهید نمی دانند و بارها در مسیر مقاومت در سوریه که توسط امام موسی صدر ره رهبری می شد اغتشاش و سنگ اندازی کرده اند.

   ثالثا فرمودید "الان دوران حکومت امام علی علیه السلام نیست که بخواهیم حکومت فعلی را با آن مقایسه کنیم"
   در مقاله استاد سوزنچی که لینکش را قرار دادیم نیز همین مسئله صراحتا پاسخ گفته شده:

   "قطعا قضاوت درباره اسلامی بودن یا نبودن جامعه باید با استناد به آیات قرآن کریم و سنت معصومین به‌ویژه سنت نبوی باشد؛ نه بر اساس سلیقه‌های شخصی و برداشتهای احساسی ما از اسلامیت؛ آن هم با نگاهی واقع‌بینانه؛ یعنی با ملاحظاتی که بخواهد آرمان اسلام را در متن واقعی جامعه بررسی کند. بدین منظور بهترین مبنای مقایسه این است که انقلاب خود را با معتبرترین انقلاب اسلامی عالم، و حکومت خود را با اسلامی‌ترین حکومت اسلامی عالم مقایسه کنیم نه با تخیلات شخصی خود از انقلاب و حکومت اسلامی.

   مهمترین انقلاب اسلامی عالم، انقلابی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد که به شکل‌گیریِ اولین حکومت اسلامی منجر شد."
   ادامه مطلب در لینک زیر:

   آیا نظام همچنان در مسیر انقلاب حرکت می کند؟

 55. مقلد صادق
  اولا فساد در این حکومت دینی خیلی ریشه دار است ومختص امروز وفردا نیست کسی در راس تشخیص مصلحت نظام نشسته که مصلحت خود وفامیلش را نمی فهمد چه برسد به مصلحت نظام .امام فرمودند نگذارید این انقلاب به دست نامحرمان بیفتد محرم بنی صدر ملعون بود یا موسوی یا کروبی یا رفسنجانی یا خاتمی یا احمدی نژاد یا روحانی چرا کرم های درون نظام را که مثل زالو دین را واسلام  وحکومت دینی را ازدرون تهی می کنند را ول کرده و دنبال دشمن بیرونی می گردید  ما در درون مشکل داریم  رسول الله ص فرمودند .کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتکم 
  • ۱۲ مرداد ۹۵، ۱۸:۱۴
   در کامنت های قبلی پاسختان داده شده دوست عزیز

   باتشکر
 56. یوحنا
  سلام تازمانی که بلندگوی ارتجاع دست متحجرین وقشری مذهب ها وفرقه خودساخته .....شماهست که تنها یک نامه حضرت ولی عصر عج را دستاویز حکومتتان ساخته اید وضع جامعه منفعل خواهد شد مگر در این نامه آقا فرمودند مجتهدین تشکیل حکومت  دهند یا فرموده است که احادیث ما را از روات حدیثها بگیرید چرا حدیث رایت امام جعفر صادق علیه السلام را نمیخوانید ..وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کجای این حکومت به حکومت اسلامی می خورد . 
  • ۱۲ مرداد ۹۵، ۱۸:۱۰
   سلام علیکم و رحمة الله

   بی شک امام خمینی ره سیزده جلسه کرسی ولایت فقیه و جزوه 200 صفحه ای مربوط به اثبات ولایت فقیه را تنها بر پایه مرقومه حضرت حجت عج ارائه نکردند.
   دلایل نقلی دیگر و عقلی بسیاری درباره وجوب و ضرورت حکومت فقیه در زمان غیبت وجود دارد که از تخصص این صفحه و حوصله مخاطبین خارج است و صد البته در اینترنت بارها و بارها به آن پاسخ داده شده است.

   دلایل عقلی و نقلی ولایت مطلقه فقیه

   در ضمن برداشت ها از حدیث رایت امام جعفر صادق علیه السلام باید مبتنی بر اصول حدیث شناسی باشد وگرنه (رایه سید حسنی) که از مقدمات ظهور است و در احادیث آمده خود نشان می دهد که اگر قیام و یا تشکیل حکومت در زمان غیبت باطل است پس رایه و پرچمی که توسط سید حسنی و سید یمانی پیش بینی شده نیز باطل می نماید که البته اینطور نیست.
   والسلام علی من اتبع الهدی
 57. عقیق
  توکه سوادت ارجاع دادن مناظره به این مطلب یا آن مطلب یک فرد  بیسوادتر از خودت است جدا غلط می کنی تا به خانواده ای فحش بدهی که (سید محمدشیرازی) انگشتانش از بس کتاب نوشته بود کج ومعوج شده بود مرا باتو کاری نیست که به قول امام زین العابدین علیه السلام که فرمودند خدای را شکر که دشمنان ما را جزو احمقها قرارداد .!!!!!!
 58. مسلم
  سید محمد شیرازی کسی بوده که حتی استادش مرجعیت این آقا در سن سی سالگی رو رد کرده
  در ضمن طرفداراش همیشه گفتن فلانی سلطان المولفین بوده و هزار جلد کتاب داشته ولی کتاباش کجاست؟؟؟؟؟؟؟
  چرا دروغ میگید و برای خودتون القاب میذارید و همدیگه رو بزرگ جلوه میدید؟
  هر عالم بزرگی مثل علامه طباطبایی یا کتابهای مشهوری داره یا شاگردان برجسته و یا اینکه تحولی در علم بوجود آورده باشه.. خیلی از کتابای سید محمد شیرازی حتی در حد رساله دانشجوها هم نیست چه برسه به کتاب.. در ضمن شاگرداش یا برادرش مجتبی است که روی فحاش های عالم رو سفید کرده یا صادق شیرازیه که حتی اعتقادات خود محمد شیرازی رو رد می کنه.. میدونید که نظر سید محمد شیرازی درباره وحدت اسلامی،حمایت از فلسطین و عدم وجود فحش و ناسزا در قرآن توسط صادق شیرازی انکار شده و خلافش نظر داده
  برید درباره این خانواده مشکوک تحقیق کنید
  در ضمن اینها از نوادگان میرزای شیرازی نیستند بلکه به برادرش میرسند ولی هیچ وقت به این اشاره ای نکردن
 59. سید
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  ***** عکس مداحان ومنبری های خوب مثل ملاباسم را گذاشتی از شما شکایت قضایی میکنیم بخاطر تهمتهات و ترویج عکس
  • ۱۹ مهر ۹۵، ۰۳:۳۲
   دانا ادب دارد!!!
   حاج آقای سجادی عزیز از شما بعیده

    می تونستید مؤدبانه طرح سؤال کنید.. فی الحال جوابتون اینه:

   اولا این مداحها و منبری های خوب (البته به غیر از باسم کربلایی) خودشون زنده هستند و وکیل و وصی لازم ندارند.
   ثانیا تیتر مطلب به گونه ای نیست که پیگرد قانونی یا حتی شرعی داشته باشد.
   ثالثا بعضی از این منبری ها و مداح ها که تصویرشون در بالا هست مثل دانشمند، علیمی و مومنی ارتباط و وابستگی شون رو به این جریان رد کردند.. این عکس ها هم بیشتر به این دلالت داره که بیت شیرازی دنبال استفاده ابزاری از مداح ها و منبری های مشهور برای وجهه سازی است. نه بیشتر و نه کمتر!!


   در ضمن باسم کربلایی هنوز بخاطر توهین به رهبری مورد سرزنش و تنفر ماست.. علتش رو می تونید از سید حسن نصرالله که ایشون رو تهدید کرده بپرسید.. اونهایی هم که میگن باسم توهینی نکرده یه بار دیگه فیلمش رو ببینند و به مسخره کردن ایشون و اشاره اش یه مقام فتوا علیه قمه زنی خوب توجه کنند... باسم در فیلم معذرتخواهی مدعی شده که منظورم وهابیت بود ولی همه می دونن که وهابیت برای قمه زنی فتوای تحریم نداده و نمیده... اونایی هم که باز میگن کلیپ اشتباه ترجمه شده عصبانیت سید حسن نصرالله و ائمه جماعات عرب زبان رو از حرفهای باسم کربلایی چطور توجیه می کنند؟؟؟؟؟

   حالا میشه بپرسم تحت چه عنوان شکایت خواهید کرد؟!
 60. رشیدی

  منابع رو اگه لطف کنید ممنون میشم
 61. سیدسجاد
  یعنی تف به قبرت ای فرزند نحس شیرازی.ای کذاب بی دین ای آلت دست کفارین ومشرکین ملحد.تو  به خون شیعیان ومریدان علی تشنه تری، خدایت هدایت و الا سرنگون و خوار نماید.
 62. مداح تبریزی
  مداح تبریزی ۱۱ آبان ۹۵ ، ۲۰:۰۴
  سید صادق شیرازی بخاطر سید بودنش محترم

  ولی خدا وکیلی عرضه داره مقابل یزید زمان آمریکا و اسراییل بایسته ؟

  از مظلومیت رهبری و رئفت نظام اسلامی سوء استفاده میکنه و آخرتشو میفروشه تا دنیاشو آباد کنه و مرید جمع کنه برا خودش

  الحمد لله که تو تبریز بی ابرو هست
 63. ali
  لعنت بر امثال جعفر کذاب ها که مقابل ولایت می ایستند و مورد حمایت یزیدیان زمان هستند . یک حرف بر علیه اسرائیل و داعش و شیطان بزرگ نمیزنند و ادعای شیعه و حسینی بودن دارند اف بر آنها
 64. محمد
  شیرازی آخوند درباری
  عالمی که در دربار یزید حسین حسین میگفت شیرازی ها
  این همه پول از کجا میارند این همه شبکه راه میاندازن
  توی فتنه یادم نیست به کسایی که روز عاشورا کف و سوت زدند چیزی بگه یا اقدامی بکنه
  این ها مشکوکند
  اینها را انگلیس تربیت کرده و حالا بعد از 60 سال نتیجه دادند
 65. شیر
  صادق معاویه دوم
 66. آزاد
  ای کسایی که ادعا دارید که با سنی ها وحدت دارید لطفا اینقدر تخم نفاق بین تشیع نکارید.
  اگر برادر این عالم حرفی زده به این عالم مظلوم چه ارتباطی داره؟
  من هم میشناسم بسیاری از اقوام افراد نظام رو که هر غلطی میخوان میکنن ...
  شبکه ایشون فقط و فقط شبکه مرجعیت هست اگر خلافی دیدید بفرمایید.!!!!
  خدا امام زمانمون رو برسونه و حق رو آشکار کنه..آمین
  • ۲۵ آذر ۹۵، ۰۲:۴۹
   فرمودید اگر خلافی دارید از شبکه مرجعیت بفرمایید...

   این هم خلاف:

   لعن علنی به مقدسات اهل سنت، خود اهل سنت و لعن به مسوولین نظام با عنوان (بر سنی دوست لعنت) در شبکه مرجعیت

   http://oweis.ir/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA/
 67. وحید
  سلام
  تشکر از مطلب روشنگرانه شما ، این نشون میده بصیرت نداشته باشی حتی اگر مرجع هم باشی به انحراف کشیده میشی
 68. عادل مهرچیان
  عادل مهرچیان ۲۶ دی ۹۵ ، ۰۲:۰۳
  به پاکی چادر حضرت فاطمه (س) قسمتون میدم،کامت هایی که به این مرجع توهین کرده است را پاک کنید.
  من تحمل این همه توهین را ندارم.
  قسم ات دادم بچه شیعه.
  اصلا پیج رو ببند.
  ما که هستیم که در مقام مرجعین نظر دهیم؟!
  • ۲۶ دی ۹۵، ۰۷:۵۳
   مرجعیت مصونیت نیست برادرم
   همانطور که صحابه بودن از نظر شیعه رفع گناه و جرم و جنایت نمی کنه

 69. سید عباس حیدری
  سید عباس حیدری ۰۶ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۵۴
  بنده خود یک روحانی ام وهر هفته یا حداکثر هر دو هفته در میان در منبر هایم درباره ی انحرافات صادق شیرازی حرف میزنم و دیگر جوان ها را در رابطه با او هشیار تر میکنم.
 70. واقعیت
  سلام بنده قصد تحمیل نظرم رو به کسی ندارم من واقعیت رو میگم خودتون قضاوت کنید اول. بالغ بر13 کانال ماهواره دست سید صادق است که ماهیانه 1 میلیون و 235 هزار دلار که معادل 4940000تومان است هزینه اداره این شبکه ها است و باید توجه داشت که بنیانگذار تمام شبکه های ماهواره ای مرداک یک یهودی است دوم. سید صادق یکی از ترویج دهنده های قمه زنی است و جز کسانی است که به تمام مراجع معظم فحش میدهد سوم جز کسانی است که فحاشی را نسبت به مقدسات اهل سنت جایز میدانند حالا بنده چند سوال دارم 1 این همه پول که صرف اداره شبکه های ماهواره ای سید صادق میشود از کجا می اید 2 ایا قمه زنی و وحشیگری باعث ترویج شیعه میشود 3 ایا توهین به اهل سنت باعث میشود انان اصلاح شده و شیعه شوند
 71. سمانه
  الحمد لله
  بالاخره مطلبی پیدا کردم که نظرات موافق و مخالف رو ببینم.
  از بس استدلال درست دیدم از طرفدارهای سید صادق حسینی شیرازی دیگه خیالم راحت شد،
  از بس اثری از سفسطه و مغلطه تو کلام مخالفای سید علی خامنه ای ندیدم دیگه مطمئن شدم چقدر عقلانی ایشونو میبرن زیر سوال(الکی مثلا)
  خداروشکر که این سایتو وبلاگ رو دیدم و کنجکاوی هام برطرف شدن،ممنون از شما که نظرات موافق و مخالف روگذاشتید و پسته بی مغز(که ای کاش پسوند شهرمون شیراز رو نداشت)رسواشد،
  ممنون از مدیر که اطلاعت خوبی داشتو توی مباحثه هم از منابع معتبر حرف میزد،
 72. یاسر
  دوستان عزیز و ارجمند 
  متاسفانه این افراط و تفریط ها باعث جدایی و تفرقه در بین مومنان میشه . بنظرم اگه بتونیم با ارائه دلایل و مستندات روایی و تاریخی حرف و نظر خودمون رو اثبات بکنیم نیازی به اینهمه توهین و ناسزا نخواهد بود چه از طرف مقلیدن آقای شیرازی چه از طرف مخالفین ایشان . در این برهه حساس و بحرانی که دشمکنان درصدد تفرقه بین مسلمین هستند این حرکت دستاویزی خواهد بود برای تفرقه بین شیعیان که این خودش بدتر از اختلاف بین شیعه و سنی هست . توهین و ناسزا و سب و لعن یکدیگر اصلا در سیره اهلبیت نیست البته کسی که مورد لعن و نفرین خدا باشه قضیش فرق میکنه ولی پسندیده تر از ناسزا و توهین به برادران خودمون چه شیعه چه سنی ارائه ادله صحیح منطقی و عقلانی که مورد تائید اهلبیت (ع) است . پس با تفکر و مطالعه دقیق به مناظراتمون ادامه بدیم . 
 73. رهرو ولایت
  رهرو ولایت ۲۶ آذر ۹۶ ، ۰۱:۳۱
  قمه زدن همه مراجع و اساتید دینی مردود اعلام کردند علاوه بر آن هر عقل سلیمی این عمل را رد می کند وقتی این مردک قمه زدن تا حد واجب تبلیغ می کنه و جز شعائر شیعه میدونه   خداییش این مردک عقل توی کله پوکش هست ؟؟؟؟؟
  بعد هم این مردک مسخره با ولایت مخالف و باید بدونه که اولا اینجا ایران و کشورش نیست که هر غلطی دوست داره بکنه بعد هم غلط می کنه اسم رهبرمون میبره 
  مرگ با ذلت و زیر تیغ مولا صاحب الزمان عج نتیجه اعمال زشت این شیطان صفت است 
  مرگ بر صادق شیرازی نوکر البزابت
 74. رهبرم شیرازی
  رهبرم شیرازی ۱۹ دی ۹۶ ، ۲۰:۵۰
  دم بچه های طرفدار آیت الله العظمی شیرازی گرم
  خدا قوت
  زیاد هم به این سایت بها ندید 
  این سایت داره از قِبَل توهین به مرجعمون نون می خوره و بار خودشو می بنده 
  مسئول سایت سعی کن زیاد نخوری عادت می کنی
  • ۱۹ دی ۹۶، ۲۰:۵۷
   همون طور که خودتون اشاره کردید طرفداران شیرازی بچه و کم سن و سال هستند و در مواجهه با دجال ها و عالمان فاسد و ریاکار تجربه زیادی ندارند.
   لذا بهتون پیشنهاد می کنم مطالعه کنید و از سرانجام اقوامی که کارشون رو با دروغ و تهمت و توهین پیش می بردند عبرت بگیرید.

   فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین
 75. محمد علی
  لطفا در خصوص پدرشون سید مهدی شیرازی هم مطلب بذارید
  تشکر
 76. یا عباس
  من با شخص کار ندارم اما عقل میگه در این برهه زمان وحدت بین مسلمین از شیعه و سنی واجب هستش وحرفهای تفرقه انگیز از هر کس باشد نشان جهل و یا خیانت آن شخص به اسلام است
  در مورد قمه زنی هم معلوم و مشهود تمام عفلاست که در این زمان وهن مذهب است و وحشی و خون ریز نشان دادن شیعه .
  در ثانی چرا هیچ یک از ائمه دین و بزرگان تراز اول دین به این عمل قمه زنی اقدام نکردندتا درسی باشد برای آیندگان.

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی


بسم الله الرحمن الرحیم
در راستای تجمیع فعالیت‌های سایبری علیه تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی
اولین پرتال و شبکه اطلاع‌رسانی با رویکرد معرفی سایت‌ها، وبلاگها و صفحات اجتماعی مرتبط با موضوعات تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی
افتتاح شد.

جنبش مبارزه با تشیع انگلیسی

امام خامنه ای
سید حسن نصرالله
آیت الله مکارم شیرازی
حسن رحیم پور ازغدی
آیت الله محسنی اراکی
حجت الاسلام ناصر رفیعی
دکتر علی اکبر رائفی پور
حجت السلام پناهیان
آیت الله روح الله قرهی