آموزش مناظره با تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی

فلسفه ی غدیریون یعنی حرکت امّت در خط امامت و رهبری.. نه پیشی گرفتن و نه عقب ماندن!! (اولین راهکار ما دعوت به اعتدال و سپس تبیین حقایق است)

تصاوير منتخب